Ammerstol


ZalmvisserHet dorp Ammerstol is fraai gelegen aan de Lek. Ammerstol betekent 'de tol aan de Ammer'. De Lek was een belangrijke rivier voor de scheepvaart. Voor de graven van Holland een logische plek dus om een tol te vestigen. De tol wordt voor het eerst vermeld in 1221. In 1320 wordt gesproken over de poorters van Ammers. Schepenen (wethouders), burgemeester en raad worden voor het eerst genoemd in 1325.

Vervolgens krijgt Ammerstol in 1327 recht op een weekmarkt en recht van tolvrijheid. Ook wordt in die tijd een kapel gebouwd. Desondanks kwam er geen stad tot ontwikkeling. Of de inwoners het een te kostbare zaak vonden of dat het werd overvleugeld door Schoonhoven valt niet precies uit te maken. Ammerstol bleef een dorp. Albrecht van Beieren verplaatste in 1401 zowel de tol als de visafslag naar Schoonhoven. In 1795 kwam de visafslag terug.

Zalmvisserij

Door de eeuwen heen was de bevolking aangewezen op de zalmvisserij. Er waren scheepswerven en de manden- en hoepelmakerijen floreerden. Maar de zalm verdween uit de Lek en Ammerstollenaars vonden elders werk, velen als grondwerker. Overdag aan de slag met de schop en spade, maar ’s avonds kwam men bij elkaar in een keet om te praten. Hebben ze daar de techniek van het vergaderen en de kunst van het debat geleerd? Het dorp Ammerstol werd in 1812 samen met Berkenwoude bij de gemeente Bergambacht gevoegd, maar aan deze verbintenis kwam al in 1818 een einde. In 1985 volgde opnieuw een samenvoeging met Bergambacht en Berkenwoude. 

Bruist

Nog steeds is Ammerstol een dorp dat bruist van de activiteiten. Het dorp, vroeger bijgenaamd 'het rode dorp' en ‘Moskou aan de Lek’, staat bekend om haar gemeenschapszin. Het rijke sport- en verenigingsleven, een eigen dorpshuis (Het Gebouw genaamd), een basisschool, peuterclub, kerk, kunst- en muziekverenigingen, een bibliotheek en een eigen Feestcomité maken het dorp tot een levendige gemeenschap. Het is een plaatselijk werkgroep zelfs gelukt om het voetveer over de Lek naar Groot-Ammers weer te laten varen. Na veertig jaar kan een aantal keer per jaar weer heen en weer worden gevaren naar de overkant.
 
Het gemeentebestuur werkt nauw samen met de inwoners bij de ontwikkeling van plannen om die leefbaarheid van Ammerstol te behouden en verder te ontwikkelen. Veel is al gerealiseerd in Ammerstol. Zo zijn het dorpshuis en de jeugdsoos Klup ’72 gerenoveerd. Het schoolplein van basisschool De Kromme Draai kreeg een fraai speeltoestel. De Ammerse jeugd kreeg een verhard voetbalveld met kooi, doelen en baskets. Ook de bibliotheek is verbouwd met subsidie uit het leefbaarheidbudget.

BuurtsuperSupermarkt

Samen met de inwoners van het Lekdorp is enige jaren geleden een plan opgesteld om de leefbaarheid te versterken èn te waarborgen voor de toekomst. Een uitvloeisel hiervan is dat begin 2011 de deuren van een speciale buurtsuper werden geopend.