Berkenwoude

Het dorp Berkenwoude is met haar 1607 inwoners (telling 1-1-2008) qua grootte de middelste kern van de gemeente. Het polderdorp staat bekend als de ‘parel van de Krimpenerwaard’. Berkenwoude is ontstaan door veenontginningswerk in vorige eeuwen. Nog is in de omgeving duidelijk het slagenlandschap te herkennen, met haar langgerekte weilanden en sloten.


De Zwaan‘Perkouw’, zoals het dorp in de volksmond heet, heeft een fraai cultureel centrum De Zwaan, waar de inwoners feesten vieren, vergaderen en sporten. Mede door subsidies van de provincie was het mogelijk het centrum te verbouwen en uit te breiden. Er kan ook worden getrouwd en senioren komen er bij elkaar om te biljarten, bridgen en elkaar te ontmoeten. Muziekverenigingen houden er hun oefenavonden en uitvoeringen.

De jeugd heeft er ook een eigen ontmoetingsplek. Het Perkouwse feest, jaarlijks het eerste weekend in september, is een begrip in de regio. Traditioneel staat er in ieder geval elk jaar een ringsteekwedstrijd op het programma.

Leefbaarheid

Een grote groep vrijwilligers uit het dorp zet zich enthousiast in voor allerlei activiteiten die ervoor zorgen dat de leefbaarheid behouden blijft. Een goed voorbeeld hiervan is de buurtbus Lekkerkerk –Berkenwoude - Stolwijk. Deze bijna onmisbare voorziening (vanwege het ontbreken van een lijndienst ) ging bijna dertig jaar geleden van start als de eerste buurtbus in Nederland.  Nog dagelijks rijden de vrijwillige buschauffeurs hun ritjes met veelal schoolkinderen en ouderen. Twee scholen telt het dorp en een peuterspeelzaal. Voor kinderen zijn er trapveldjes, speelplaatsen en zelfs een klein zwembad dat, ook weer, wordt beheerd door vrijwilligers.  

Het rustieke dorp Berkenwoude ligt in het veenweidegebied. Een gebied met grote cultuurhistorische waarde.  Nergens in de wereld is een soortgelijk landschap te vinden. Toch zijn er in dit prachtige landschap veranderingen nodig om het te behouden en voor de toekomst in te richten. Vooral de bodemdaling en het waterbeheer zijn een probleem.

ZwaantjesHet gaat hierbij niet alleen om ruimte voor landbouw, maar ook voor natuur, recreatie en het aanpassen van de waterhuishouding. Besloten is nieuwe natuur aan te leggen die onderverdeeld wordt in weidevogelgebied, botanisch grasland en natte natuur. Verder worden fietspaden aangelegd en andere voorzieningen voor recreanten.

Berkenwoudse Driehoek

Een bezoekje aan de Berkenwoudse Driehoek is beslist de moeite waard. In dit schitterende natuurreservaat kunt u prachtige wandelingen maken.