Besluiten- en mandaatlijsten 2012

Hier vindt u de meest recente openbare besluitenlijsten en mandaatlijsten van de vergaderingen van burgemeester en wethouders. Zij vergaderen iedere dinsdag. De concept-besluitenlijst wordt in de volgende vergadering definitief vastgesteld en dan toegevoegd aan onderstaande lijst.

De besluitenlijsten zijn beschikbaar in pdf-formaat.

Archief:  2012