Aanslagen gemeentelijke belastingen(25-03-2013)

Dit item is verlopen op 15-04-2013.

Alle inwoners hebben inmiddels van het SVHW (Samenwerkingsverband  Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling)  de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen en heffingen 2013 ontvangen.

Omdat dit jaar voor het eerst een gedifferentieerd tarief voor de Afvalstoffenheffing (Diftar) is ingevoerd wordt dat onderdeel hieronder extra belicht.

De Afvalstoffenheffing

U hebt hiervoor twee aanslagen ontvangen: de definitieve en de voorlopige aanslag.

1. De definitieve aanslag
Dit tarief is gebaseerd op het aantal personen per huishouding. Bepalend hiervoor is het aantal inwoners per huishouden op 1 januari 2013.

Het vaste tarief is als volgt opgebouwd:

  • eenpersoons huishouden                €  109,00
  • tweepersoons huishouden              €  125,00
  • driepersoons huishouden                €  142,00
  • vier- of meerpersoons huishouden €  158,00

2. De voorlopige aanslag  
Naast een vast tarief per huishouden is er ook een variabel tarief per lediging van de container en per gebruik van een ondergrondse inzamelcontainer. Het tarief per lediging is afhankelijk van de containermaat.

Het variabele tarief voor 2013 bedraagt:

  • per lediging van de minicontainer van 240 liter bestemd voor restafval                  € 7,15
  • per lediging van een minicontainer van 140 liter bestemd voor restafval                € 4,17
  • per gebruik van een ondergrondse inzamelcontainer voor een afvalzak                 € 0,89

U ontvangt een voorlopige aanslag gebaseerd op een heel jaar. Hierbij wordt het aantal aanbiedingen geschat op 19 ledigingen voor een minicontainer en 90 ontgrendelingen bij een ondergrondse inzamelcontainer. De bovengenoemde aantallen waar de voorlopige aanslag op is gebaseerd, is het gemiddelde aantal ledigingen in Bergambacht . Dit is vastgesteld in de Uitvoeringsregeling Afvalstoffenheffing Bergambacht 2013.

Afrekening werkelijk aantal ledigingen

In februari 2014 vindt de afrekening plaats van het werkelijk aantal ledigingen of ontgrendelingen over 2013. Als u meer heeft aangeboden dan moet u bijbetalen en heeft u minder aangeboden dan krijgt u geld terug.
Ook worden op dat moment de bezoeken aan het Afvalbrengstation, waar betaling voor verschuldigd is, in rekening gebracht.

Tussentijds overzicht

Om inzicht te krijgen over het aantal ledigingen stelt de gemeente inwoners rond de zomervakantie op de hoogte van het aantal ledigingen tot dan toe. 

Verhuizen en nieuwkomers

Het vaste bedrag wordt alleen berekend voor de maanden die men in de gemeente woont. Bij verhuizing buiten de gemeente kan vermindering van de afvalstoffenheffing worden aangevraagd. Dat kan schriftelijk, maar ook via www.svhw.nl. U kunt inloggen met uw DigiD.
Nieuwe inwoners betalen uiteraard alleen voor de resterende volle maanden van het jaar. 

De tarieven

Deze tarieven zijn terug te vinden in de door de gemeenteraad vastgestelde “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten 2013” met de daarbij behorende tarieventabel.
U kunt deze vinden op; www.Bergambacht.nl/Bestuur&Organisatie/Verordeningen

Betalen en automatische incasso

U moet het totale aanslagbedrag betalen binnen een termijn van drie maanden. De uiterste betaaldatum staat op uw aanslagbiljet. U kunt het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ook automatisch laten incasseren over 10 maandelijkse termijnen. Dat kan alleen als het totale bedrag van het aanslagbiljet meer dan € 90,- bedraagt.

U kunt een verzoek voor automatische incasso indienen via het Belastingloket op www.svhw.nl  Inloggen moet met DigiD. Bedrijven kunnen inloggen via hun subjectnummer en aanslagnummer. Deze staan vermeld op het aanslagbiljet. U kunt ook telefonisch via 0800-0200873 een machtigingskaart aanvragen. Dit verzoek moet voor de vervaldatum, die op uw aanslagbiljet staat, zijn ingediend. De machtiging wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd en wordt gebruikt voor alle gemeentelijke belastingen/heffingen die SVHW namens de gemeente oplegt.

Let op:  Betaal op tijd!!

Automatische incasso kan alleen als het totale bedrag van het aanslagbiljet meer dan € 90,- bedraagt.

Let op: Hebt u een machtiging afgegeven voor automatische incasso maar de voorlopige aanslag is lager dan € 90,-, dan wordt deze niet automatische geïncasseerd.  Voorkom extra kosten en betaal op tijd!